Symmetrical Job
BEZ PIT DLA MŁODYCH OSÓB (ulga w podatku dochodowym)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych np. z naszą firmą.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wynagrodzenie miesięczneZysk miesięcznyZysk roczny
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.2 600 zł121 zł1 455 zł
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2020 r.5 227 zł331 zł3 971 zł
Na poziomie rocznego limitu 85 528 zł7 127,33 zł483 zł5 792 zł

Źródło: Ministerstwo Finansów

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów wypłaconych od 1 sierpnia 2019 r.

W 2019 r. płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Możliwe przyczyny potrącenia podatku:

  • ukończyłeś/aś już 26. rok życia
  • przekroczyłeś/aś u jednego pracodawcy roczny limit przychodów zwolnionych z PIT
  • oświadczenie nie zostało jeszcze uwzględnione (wpłynęło w tym samym miesiącu co wypłata wynagrodzenia)

Zgodnie z przepisami jako płatnik nie pobierzemy zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy Twoje oświadczenie. Jeśli więc złożyłeś/aś oświadczenie w sierpniu 2019 r. ulga zostanie uwzględniona przy obliczaniu zaliczek na podatek najpóźniej od 1 września 2019 r., a potrącony w sierpniu podatek otrzymasz jako zwrot w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ulga obowiązuje do dnia ukończenia przez ciebie 26. roku życia lub do końca miesiąca, w którym twój przychód przekroczy limit zwolnienia w danym roku podatkowym (35 636,67 zł w 2019 r., 85 528 zł w 2020 r.).

Każdy z pracodawców będzie postępował zgodnie ze złożonym oświadczeniem i do kwoty limitu uzyskanego u niego przychodu stosował zwolnienie (jeden pracodawca nie będzie miał wiedzy o sumarycznych przychodach). W związku z sumarycznym przekroczeniem dochodu zwolnionego od podatku na koncie podatkowym pracownika powstanie niedopłata, którą będzie musiał zapłacić do Urzędu Skarbowego dokonując rozliczenia rocznego.

Nie. Ministerstwo Finansów potwierdza, że obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r. tzw. zerowy PIT dla osób do 26. roku życia przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego tylko zarobków uzyskanych z pracy na etacie i zleceniu. To zwolnienie nie obejmuje jednak zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, które na gruncie ustawy PIT są zaliczane do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT).
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
71 773 02 00,

napisz na adres
biuro@cotel.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Wrocław ul. Kukuczki 5/17-18.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.